top of page
Kongre Kapsamı

Sakarya Üniversitesi ve PESA olarak Türkçe veya İngilizce dillerinde aşağıdaki belirtilen ancak bunlarla sınırlı olmayan politik, ekonomik ve sosyal alanlar ve İslam Ekonomisi ve Finansı alanında özet veya tam metin olarak bildiri sunmaya davet ediyoruz.

Bildiriler özet olarak gönderilecek ve bu özetler üzerinden kabul mektupları verilecektir. Bildirilerin tam metinlerini, 15 Haziran 2022 tarihine kadar yayın imkanlarında belirtilmiş dergi veya kitaplarda yayınlanmak üzere gönderebilirsiniz.

Ana Tema: "Politik, Ekonomik ve Sosyal Açılardan Sürdürülebilirlik"

Ana tema haricinde aşağıdaki alanlarda da bildiriler kabul edilmektedir.

Yazarlar teması, konusu veya alanı aynı olmak koşulu ile paneller önerebilirler.

• Politik Çalışmalar

 • Hukuk

 • Kamu Yönetimi

 • Örgütsel Davranış

 • Politik Bilimler

 • Sosyal Politika

 • Uluslararası İlişkiler

 • Yönetim ve Organizasyon

 • Göç Politikası

 • Terörizm, Anti terörizm

 • Terör, Terörle Mücadele

 • Bölgesel Çalışmalar

 • Siyasal Bilgiler

 • Alan Çalışmaları

 • İçsel, Bölgesel ve Uluslararası Entegrasyon

 • Denetim

 • Siyasal Felsefe

 • Siyasal Katılım vb.

Ekonomik Çalışmalar

 • Bankacılık

 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

 • Ekonometri

 • İstatistik

 • Ekonomi

 • Maliye

 • Muhasebe ve Finans

 • Pazarlama

 • Turizm

 • İslam Ekonomisi ve Finansı

 • Çevre Ekonomisi

 • Sağlık Ekonomisi

 • Taşıma/Nakliye Ekonomisi

 • İşletme

 • Uluslararası Ticaret vb.

Sosyal Çalışmalar

 • Coğrafya

 • Tarih

 • Davranış Bilimleri

 • Felsefe

 • Sosyoloji

 • Sosyal Çalışma

 • Edebiyat

 • Eğitim Bİlimleri

 • İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Sağlık Yönetimi

 • Dil Bilimleri

 • İletişim ve Medya

 • Gazetecilik

 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

 • Teoloji

 • Kültürel Çalışmalar

 • Spor Bilimleri

 • Kütüphane Çalışmaları

 • Müze Çalışmaları ve diğer konular

Psikoloji

 • Deneysel Psikoloji

 • Nöropsikoloji

 • Gelişim Psikolojisi

 • Sosyal Psikoloji

 • Kişilik Psikolojisi

 • Klinik Psikolojisi

 • Endüstri Psikolojisi

 • Eğitim Psikolojisi

 • Havacılık Psikolojisi

 • Psikolojik Danışma ve Rehberlik

 • Adli Psikoloji

 • Çevresel Psikoloji

 • Din Psikolojisi

 • Sağlık Psikolojisi

 • Spor Psikolojisi

 • Diğer Psikoloji Alanları

Eğitim Bilimleri

 • Beden Eğitimi

 • Değerler Eğitimi

 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi

 • Eğitim Bilimleri

 • Eğitim Programları ve Öğretim

 • Eğitim Sosyolojisi

 • Eğitim Teknolojileri

 • Eğitim Yönetimi ve Denetimi

 • Eğitimde Güncel Yaklaşımlar

 • Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

 • Fen Bilgisi Eğitimi

 • Görsel Sanatlar Eğitimi

 • Hayat Bilgisi Öğretimi

 • Kaynaştırma Eğitimi

 • Lisansüstü Eğitim

 • Matematik Eğitimi

 • Mesleki ve Teknik Eğitim

 • Müzik Eğitimi

 • Okul Öncesi Eğitim

 • Öğretmen Yetiştirme

 • Özel Eğitim

 • Psikolojik Danışma ve Rehberlik

 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

 • Sanat ve Tasarım Eğitimi

 • Sosyal Bilgiler Eğitimi

 • Temel Eğitim

 • Türkçe Öğretimi

 • Uzaktan Eğitim

 • Yabancı Diller Eğitimi

 • Yaşam Boyu Öğrenme

İslam Ekonomisi ve Finansı Çalışmaları

 • İslam Politik Ekonomisi 

 • İslam Ahlak Ekonomisi

 • İslam ekonomisi

 • İslami Finans 

 • İslami Muhasebe

 • İslami Bankacılık

 • ve diğer konular

bottom of page