top of page

YAYIN İMKANLARI

 

DERGİLER

KİTAPLAR

Yayın İmkanları

  • ICPESS'de Türkçe ve İngilizce bildiri kabul edilmektedir.

  • Tüm özet ve tam metinler için hakemlik süreci işletilir.

  • ICPESS'de kabul edilen tüm özetler veya tam metinler sunulabilecektir. 

  • ICPESS'de sunulan tüm bildiriler ISBN içeren Bildiri Özetleri Kitabında basılacaktır.

  • Tam metin gönderme zorunluluğu bulunmamaktadır.

  • Gönderilen tam metinler yazarların tercihine göre, ISBN içeren Bildiri Kitabında veya Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (PESA) tarafından yayınlanan uluslararası alan endeksli, akademik, süreli dergilerde hakemlik süreci sonrası (yıl içinde) makale olarak yayınlanacaktır.

  • Seçilmiş Türkçe çalışmalardan oluşan ulusal editörlü kitaplar yayınlanacaktır.  

  • Katılımcılar ulusal veya uluslararası editörlü kitaplar için konu/tema önerisinde bulunabilir.

1
2
3
4
5
6
7
8

Kongre Özet Kitabı

ISBN'li

ICPESS 2018 Bildiri Özetleri Kitabı E-Kitap şeklinde ve ISBN'li olarak kongre esnasında yayınlanacaktır.

Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi

Ekonomik Araştırmalar

Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Politik Ekonomik Sosyal Araştırmalar Merkezi (PESA) tarafından; Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayları olmak üzere yılda dört kez yayımlanan, hakemli, bilimsel ve süreli bir dergidir.

Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

Scholarsteer, Scientific Indexing Services, Academic Resource Index, Eurasian Scientific Journal Index, Journal Index, DAIJ, ASOS Index, InfoBase Index

Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi

İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları

Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmalar Dergisi, Politik Ekonomik Sosyal Araştırmalar Merkezi (PESA) tarafından; Mart, Temmuz, Kasım olmak üzere yılda üç kez yayımlanan, hakemli, bilimsel ve süreli bir dergidir.

Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmalar Dergisi, aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

ERIH PLUS Index Islamicus Google Scholar SOBIAD EconLit Ulrichsweb EconBiz MIAR ProQuest Index Copernicus WorldCat

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi Sayı Kapak Resmi.png

Maliye Araştırmaları Dergisi

Maliye Araştırmaları

Maliye Araştırmaları Dergisi; Mart, Temmuz ve Kasım aylarında olmak üzere yılda üç defa yayınlanmakta olup uluslararası hakemli bir dergidir. 

Maliye Araştırmaları Dergisi aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

CiteFactor, Acarİndex, Index Copernicus, Asos İndeks

Kongre Bildiriler Kitabı

ISBN'li

ICPESS 2018 Bildiriler Kitabı kongreden sonra bir ay içerisinde E-Kitap şeklinde ve ISBN'li olarak basılacaktır.

Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi

Politik Araştırmalar

Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi, Politik Ekonomik Sosyal Araştırmalar Merkezi (PESA) tarafından; Nisan, Ağustos, Aralık ayları olmak üzere yılda üç kez yayımlanan, hakemli, bilimsel ve süreli bir dergidir.

Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

ASOS, Academia Social Science Index, DOAJ, Directory of Open Access Journals, Index Copernicus, ResearchBib, Citefactor

PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Sosyal Araştırmalar

PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Politik Ekonomik Sosyal Araştırmalar Merkezi (PESA) tarafından; Şubat, Haziran, Ekim olmak üzere yılda üç kez yayımlanan, hakemli, bilimsel ve süreli bir dergidir.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Scientific Indexing Services (SIS), DRJI, CiteFactor, SOBIAD ve Eurasian Scientific Jornal Index (ESJI)

5c1a120f6085e.jpg

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi (SEYAD) Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim olmak üzere yılda dört kez yayımlanan, hakemli, bilimsel ve süreli bir dergidir.

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

Scholarsteer, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Academia Social Science Index (ASOS), Acarindex, MIAR, ICI Journal Master List 

 

Maliye Araştırmaları Dergisi Sayı Kapak Resmi.png

Editörlü Kitap (Ulusal)

Editörlü Kitap 

  • Kongre sonrasında ulasal editörlü kitap çalışmaları yapılacaktır.

  • Katılımcılar ulusal editörlü kitaplar için konu/tema önerisinde bulunabilirler.

bottom of page