YAYIN İMKANLARI

 

DERGİLER

KİTAPLAR

Yayın İmkanları

 • ICPESS'de Türkçe ve İngilizce bildiri kabul edilmektedir.

 • Tüm özet ve tam metinler için hakemlik süreci işletilir.

 • ICPESS'de kabul edilen tüm özetler veya tam metinler sunulabilecektir. 

 • ICPESS'de sunulan tüm bildiriler ISBN içeren Bildiri Özetleri Kitabında basılacaktır.

 • Tam metin gönderme zorunluluğu bulunmamaktadır.

 • Gönderilen tam metinler yazarların tercihine göre, ISBN içeren Bildiri Kitabında veya Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (PESA) tarafından yayınlanan uluslararası alan endeksli, akademik, süreli dergilerde hakemlik süreci sonrası (yıl içinde) makale olarak yayınlanacaktır.

 • Seçilmiş Türkçe çalışmalardan oluşan ulusal editörlü kitaplar yayınlanacaktır.  

 • Seçilmiş İngilizce çalışmalardan oluşan uluslararası editörlü kitaplar kongrenin partnerlerinden olan Cambridge Scholars Publishing tarafından yayınlanacaktır.

 • Katılımcılar ulusal veya uluslararası editörlü kitaplar için konu/tema önerisinde bulunabilir.

 • Yayın seçenekleri için ilave ücret alınmamakta olup tüm seçenekler kongre katılımcılarımız için ÜCRETSİZ dir.

 
 
 
 
 
 
 
 
ICPESS Contact
E-Mail: pesaarastirma@gmail.com, veyselinal@sakarya.edu.trabdullahgenc@sakarya.edu.tr
Phone: +90 532 667 04 11, +90 534 742 75 54

Subscribe to Updates from ICPESS Congress

@2023 by ICPESS. Proudly created with fyoglu

 • Black Facebook Icon
 • Black Twitter Icon
 • Black YouTube Icon